LOOK BOOK 2018AW

  • Photo: Kai Hirata
  • Movie Director: Show Matsumura
  • DOP: Isao Sato
  • Light: Tsugiharu Takada
  • Music: Albino Sound
  • Stylist:Takashi Mochizuki
  • Hair & make up: Tazuru Takei (&’s management)