STOCKIST

TOHOKU

  • AOMORI
  • FAITH
  • 0172-26-8765

KANTO

  • TOKYO
  • AND A
  • 03-5708-5708
  • TOKYO
  • VOKS
  • 03-6450-7348

CHUBU

KANSAI

CHUGOKU / SHIKOKU